Mnozí pacienti přicházejí na lůžkové oddělení ve stavu hluboké beznaděje a obav, pokud jde o jejich stav, byť to někdy maskují hněvem a rozhořčením vůči personálu a nemocnici. Existuje mnoho způsobů, jak pomoci pacientům znovu získat naději a porozumět, k čemu je přijetí do nemocnice dobré. Důležité je především chovat se k nim pečujícím a starostlivým způsobem, věnovat se jim a naslouchat jejich obavám.

Toto opatření je další metodou, jak pacientům dodat naději a podpořit pozitivní účinek toho, co jim o účelu a přínosech hospitalizace říká personál.

V den propuštění může každý pacient napsat vzkaz, který bude vystaven na speciální veřejné nástěnce na oddělení.  Měl by v něm říci ostatním, co se mu na oddělení a personálu líbilo a jak probíhal jeho pobyt na oddělení. Může přidat i vlastní radu pro nové pacienty, která by měla být co možná nejpozitivnější a nejužitečnější. Svůj vzkaz napíše na kartičku.  Vybere si z několika dostupných variant s obrázkem, který se mu nejvíce líbí.  

Pokud je to z nějakého důvodu problematické, může mu někdo ze zaměstnanců pomoci nebo napsat zprávu za něj, ale pacient by měl nakonec zprávu vždy alespoň podepsat křestním jménem, aby ti, kteří na oddělení zůstávají, věděli, že je od něj. Kartička by pak měla být zavěšena na stromečku nebo nástěnce k tomu určené. Tyto zprávy je možné ukazovat novým pacientům, aby jim dodaly naději a pocit jistoty.

pdfVzkazy při propuštění - úplný popis intervence