V rámci výzkumu, který jsme prováděli již dříve, se ukázalo, že když je pacientům sdělena nepříjemná zpráva, některé z nich to dokáže rozrušit natolik, že z oddělení předčasně odcházejí.  Přibližně jeden ze čtyř útěků přímo souvisel se stavem rozčilení pacienta při poskytování péče. Někteří z těchto pacientů byli s psychiatrickou péčí nespokojeni dlouhodobě, ale jiní jednali impulzivně v návaznosti na nepříjemnou událost, jako je třeba odmítnutí žádosti o propustku či propuštění, případně sdělení negativního výsledku soudního projednání jejich žádosti o propuštění.

Konfliktní chování u pacientů mohou spouštět i špatné zprávy z domova. K těm nejzávažnějším patří pochopitelně úmrtí v rodině nebo rozchod s partnerem. Ale i věci jako výpověď z nájmu, vloupání, nemoc v rodině, problémy s péčí o děti – to vše mohou pacienti nést velice těžce. Výsledný stres a úzkost se pak u nich na oddělení může projevit jako zvýšená podrážděnost, agrese, násilné incidenty a útěky.

Tento nástroj nám pomáhá zaregistrovat takovou situaci včas a bezodkladně jednat s cílem mobilizovat psychologickou a sociální podporu pacienta ještě předtím, než dojde ke konfliktnímu incidentu.

 

pdfZmírňování špatných zpráv - úplný popis intervence