Udfordrende adfærd blandt patienter kan skyldes manglende klarhed om regler og rutiner i afsnittet, herunder hvordan det forventes, at man opfører sig. Men det kan også være på grund af uklar sammenhæng i forventningerne blandt personalet i afsnittet. Denne mangel på klarhed – eller dobbelttydighed – er særlig problematisk for patienter, som:

  • ikke kan tænke klart
  • er distraheret af psykotisk tænkning
  • er mentalt fraværende
  • har koncentrationsbesvær
  • harsvært ved at afkode andres verbale og nonverbale kommunikation
  • undergår ekstreme emotionelle tilstande og sindsstemninger, der skævvrider deres opfattelse og fortolkning af, hvad der sker omkring dem
  • har et forvrænget syn på verden og andre, især i forhold til personer i autoritetsstillinger, muligvis på grund af opvæksten eller tidligere erfaringer.

Forventninger er gensidige

Ligesom personalet har forventninger til patienter, har patienterne også forventninger til personalet. Klare forventninger tillader personalet at være konsekvente. Det skaber også mulighed for, at både patienterne og personalet forstår deres forpligtelser, og kommunikationen mellem parterne bliver lettere.

Klarhed om regler i afsnittet hjælper patienterne til at overskue deres egen situation, og derved opleves mindre irritation og frustration. Mindre stress og angst hjælper til at reducere symptomer og støtter patienternes bedring.

Patienter finder, som mennesker i al almindelighed, skrevne reglerbarnagtige og stødende. Det er derfor bedre at tale om forventninger, retningslinjer eller normer.

Se videoklip her (på engelsk) youtube 40x40

Trin 1:På et personalemøde diskuteres de nedenstående forslag tilgensidige forventninger. Beslut, hvilke af disse der skal inkluderes, hvad der skal tilføjes, og hvad der eventuelt skal ændres og hvordan. Her bør personalet sammen overveje, om nogle regler er unødvendige, f.eks. om det er rimeligt at begrænse, hvornår varme drikke er tilgængelige, eller hvor meget patienter må få, ud fra spørgsmålet: ”Kan vi tillade os at sige nej?”

Trin 2:På et fællesmøde med personale og patienter uddeles listen med forslag. Bliv enige med de patienter, der er tilstede, om, hvad der skal inkluderes i de gensidige forventninger, og hvilke der er de vigtigste. Vær forberedt på at fortælle om baggrunden og årsagerne til disse forventninger.

Vær forberedt på at fortælle, hvilke der er overordnede krav påbudt fra sygehuset eller ledelsen, og vær forberedt på at forklare patienterne, hvem de skal henvende sig til for at ændre reglerne. Bliv enige om en endelig liste samtindhold ved mødets afslutning, og vælg et layout til udskrift. Afsnittet kan ændre eller arbejde videre ud fra et af eksemplerne, som vi har stillet til rådighed på Safewards’ hjemmeside.

Trin 3:Renskriv jeres vedtagne liste over gensidige forventninger. I kan lave et helt nyt layout (vi anbefaler at bruge PowerPoint), eller I kan slette indholdet i et af vores eksempler og erstatte det med de gensidige forventninger, som I har aftalt med personalet og patienterne på jeres afsnit.

Trin4:Udskriv de gensidige forventninger som en lamineret planche til afsnittet med jeres specifikke layout og indhold. Denne skal hænges op på et synligt og offentligt sted, hvor den kan læses af patienter og personale. Nogle afsnit har mere end et eksemplar. Der kan hænge eksemplarer på alle patientstuer.

Trin 5:Gør planchen til en del af indlæggelsesproceduren ved at gennemgå den med nye patienter, måske flere gange i løbet af de første dage, så det sikres, at indholdet er forstået.

Trin6: Henvis til de gensidige forventninger når en patient bedes om at stoppe med en særlig adfærd.

Trin7:Når personalet undlader at efterleve disse gensidige forventninger, skal patienterne også opfordres til at henvise til disse.

Inden I starter, skal I sikre, at jeres organisation vil betale for materialet, I skal finde et trykkeri, som kan udskrive planchen, idet forsinkelser og manglende økonomisk dækning kan svække begejstringen for denne intervention.

Du bør downloade og læse den fulde interventionsbeskrivelse og se på eksemplerne, før du starter på implementeringen.

Download links til:

Fuld interventionsbeskrivelse af “Afklar gensidige forventninger” (Full intervention description of Clear Mutual Expectations)

Eksempel 1 (Example 1)

Eksempel 2 (Example 2)

Eksempel 3 (Example 3)

Skabeloner (Templates)

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge denne intervention? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her:  Klik her (clickhere).