Hjælp hinanden møde

Det er vigtigt at være opmærksom på betydningen af patienternes fællesskab som et væsentligt forum for gensidig hjælp og støtte.

Den hjælp og støtte, som patienter giver hinanden, værdsættes højt. Det at give hjælp bidrager også til, at giveren får en socialrolle. Muligheden for at give et meningsfuldt bidrag kan medvirke til at øge patienternes selvværd.

Omkring halvdelen af alle voldelige situationer i afsnittene udspringer af patientens adfærd og/eller interaktionen mellem patienter. Hvis vi kan undervise patienter i at værdsætte hinanden, rumme deres egne og andres følelsesmæssige reaktioner og opretholde en hensigtsmæssig adfærd, vil det ligeledes bidrage til færre konflikter.

Se videoklip her (på engelsk) youtube 40x40

Mødet er for alle patienter og alt personale. Mødet afholdes helst om morgenen og helst hver dag (og ikke mindre end tre gange om ugen). Jo oftere mødet afholdes, jo kortere kan det vare. Mødet har en fast struktur med fire dagsordens punkter. Det handler om hvordan alle kan hjælpe hinanden i løbet af dagen

Når alle punkter er gennemgået lukkes mødet indtil næste gang. Mødet behøver ikke at blive ledet af personalet. De fire dagsordenspunkter kan ved behov indarbejdes i andre afsnitsmøder for patienter og personale. Du kan med fordel downloade og læse hele beskrivelsen, før du begynder at implementere denne intervention.

Download links til:

Fuld beskrivelse af Hjælp hinanden (Full intervention describtion of Mutual Help Meeting)

Patientfolder til Hjælp hinanden (Patient leaflet for Mutual Help Meeting)

Plakat 1, reklame MHM

Plakat 2, reklame MHM

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge denne intervention? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her: Klik her