Positive ord

Rapporteringen er næsten det eneste tidspunkt, hvor personalet mødes og diskuterer den enkelte patient på afsnittet. Det har en vigtig organisatorisk funktion og sørger for, at alle ved, hvad der er sket, hvad de største risici er, hvilke nye patienter der er indlagt, og hvad der skal ske på den følgende vagt.

Men i rapporteringen af, hvad der er sket i løbet af vagten, fokuseres der oftest på usædvanlig adfærd. Der er patienter, som er vanskelige at håndtere, eller som udgør en risici for patienterne eller andre. På den måde kan der skabes en negativ opfattelse af patienterne.

For at afbalancere den naturlige tendens foreslår vi, at der siges noget positivt om hver patient ved rapporteringen. Når der beskrives vanskelig adfærd, skal der tilbydes potentielle psykologiske forklaringer. Det vil fremme en positiv forståelse af patienterne og mindske sandsynligheden for yderligere konflikter.

 

Se videoklip her (på engelsk) youtube 40x40

Når der afgives rapportering, bør personalet sige noget positivt om, hvad hver patient har gjort under vagten, eller skabe opmærksomhed om deres positive egenskaber. Hvis dette ikke er muligt, så udtrykke noget positivt om måden, personalet støttede patienten på.

Hvis der desuden er rapporteret vanskelig eller forstyrrende adfærd, skal der tilbydes en eventuel psykologisk forståelse af patientens adfærd. Dokumentet ”Forståelse af patienters risikoadfærd” vil hjælpe med at skabe disse forklaringer.

Du skal downloade og læse hele beskrivelsen, før du begynder at implementere denne intervention.

Download links til:

Fuld beskrivelse af ”Positive ord”

Dokument om ”Forståelse af patienters risikoadfærd”

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge denne intervention? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her: Klik her (click here)