Suunnittelu ja käyttöönotto

Haluat siis implementoida Safewards interventiot osastollesi, yksikköösi tai sairaalaasi. Mitä sinun täytyy tehdä? Mitä sinun pitäisi ajatella ensin? Tietenkin jokainen yksikkö on erilainen, joten emme voi antaa sinulle tarkkaa listaa asioista, joita täytyy tehdä, mutta varmista että huomioita alla esitetyt seikat. Toivomme myös että teet asiat esittelemässämme järjestyksessä.

1. Panosta varhaiseen suunnitteluun

Tutustu hyvin Safewards interventioihin. Lataa ja lue kaikki materiaali ja lue se huolellisesti. Katso kaikki videot. Varmista että ymmärrät tarkasti mistä on kysymys. Älä kiirehdi innokkaasti eteenpäin ymmärtämättä mistä on kysymys.

2. Konsultoi kollegoitasi

Esittele kollegoillesi(esimiehille, vertaisille ja etulinjan työntekijöille) että olet implementoimassa Safewards-mallia. Voit löytää joitakin tarpeellisia powerpoint-esityksiä täältä (linkki). Varmista että saat tueksesi mahdollisimman monta ihmistä kuin mahdollista. Mikäli tarvitset muiden lupaa implementoinnille, varmista lupa tässä kohdassa. Vaikka et tarvitsisi lupaa, on hyvä ajatus konsultoida jokaista, joita asia koskee, sisältäen kaikki vastuuhenkilöt ja ammattilaiset, jotka työskentelevät osastoilla (osastoilla).

3. Varmista tarvitsemasi taloudelliset resurssit

Safewards ei ole kallis, mutta hieman rahaa tarvitaan tarvikkeisiin ja painatukseen. Ei ole todellakaan mahdollista edetä ilman tätä vaihetta, joten tarvitset luvan käyttää rahaa ja esimiehen varaamaan rahaa budjettiin. Arvioimme, että tarvitset n 800 €/osasto.

4. a. Aloita konkreettinen suunnittelu

Aseta takaraja, milloin aloitat Safewards implementoinnin. Suosittelemme että tämä päivä on vähintään kolmen kuukauden kuluttua tästä vaiheesta eteenpäin. Osastonhoitajien ja henkilöstön täytyy päättää, miten he haluavat implementoida eri interventiot osastoilleen ja tämän tehdäkeen heidän täytyy tutustua interventioiden ohjeisiin ja katsoa koulutusvideot. Sairaalan/osaston täytyy päättää tarkasti mitkä varusteet valitaan Rauhoittumislaatikkoon, mihin he haluavat laittaa Selkeät Keskinäiset odotukset-posterin jne. Käy läpi jokainen kymmenen interventiota käytännön näkökulmasta henkilöstön kanssa ja mieti mitä täytyy ehdottomasti päättää. Päätä miten saat painetun materiaalin ja mistä. Määrittele miten ja mitä henkilökohtaisista tiedoista laminoidaan Tullaan tutuiksi kansioon. Mikäli haluat, että joka interventiolla on mestari, sovi osastotiimisi kanssa kuka on minkäkin intervention mestari.

b. Varmista tarvitsemasi tarvikkeet

Tilaa tarvikkeet, joita tulet tarvitsemaan niin pian kuin voit. Useimmiten tarvikkeet tulee olla hankittuna etukäteen, esimerkiksi Rauhoittumislaatikon sisältö, Tullaan tutuiksi kansio jne.

c. Valitse haluamasi arviointimenetelmä

Ei ole pakollista auditoida tai arvioida Safewards interventioita. Tiedämme niiden toimivan Safewards trialtutkimusten perusteella. Safewards tutkimuksissa käytettiin samoja tieteellisiä metodeja, jotka ovat osoittaneet psyykelääkkeiden, antibioottien, rutiiniluontoisten leikkaustekniikoiden vaikuttavuutta jne. Emmehän kerää uutta arviota joka kerta kun käytämme Klotsapiinia esimerkiksi.

Jos päätät tehdä paikallisen arvioinnin, voit konsultoida erilaisia strategioita täältä (linkki). Se minkä strategian valitsetkin, voit joutua käymään läpi erilaisia paikallisia eettisiä lupaprosesseja ja voit joutua ohjelmoimaan aineiston keruun, kuka analysoi aineisto, ja kuka kirjoittaa raportin. Mikäli tarvitset apuamme tai lupaamme joihinkin asioihin, ota yhteyttä mahdollisimman pian (linkki). Eteneminen Safewards implementoinnissa ilman arviointistrategiaa, voi tehdä joidenkin arviointimenetelmien käytön mahdottomaksi. Mikäli päätät tuottaa paikallista arviointia itsenäisesti, olisimme hyvin innokkaita näkemään julkaisemasi tulokset, olivat ne mitä tahansa.

5. Tarkista aikataulusi

Kun vastaat myönteisesti seuraaviin kaikkiin kysymyksiin (linkki), aseta sen jälkeen uusi aloituspäivä, mikä voisi olla muutaman seuraavan viikon aikana. Tässä kohdassa sovita aikataulu, milloin mikäkin interventio on valmis aloitettavaksi. Voit aloittaa uuden intervention joka viikko, tai aloita niiden eteenpäin vieminen kahden tai kolmen viikon välein. Emme suosittele että aloittaisit kaikkia interventioita samanaikaisesti. Varmista osaston valmius, että koko henkilöstö ja erityisesti mestari on tietoinen, mikä interventio milloin alkaa. On hyvä idea käydä aikataulu läpi henkilöstön kokouksissa.

6. a. Implementoi interventio oman aikataulusi mukaan

Voit haluta pitää säännöllisiä seurantakokouksia, joissa osaston henkilöstö tai esimiehet voivat raportoida etenemisestään tai tunnistaa viivästyksiä.

b. Osallistu Safewards nettisivuille ja keskustelufoorumeille

Implemention edetessä varmista että henkilöstösi osallistuu keskustelufoorumeille. He voivat saada neuvoja toinen toisiltaan.

c. Implementoi oma arviointi strategiasi

Huomioi että jotakin arviointiaineistoa on hyvä kerätä ennen kuin Safewards implementointi aloitetaan. Toivomme sinulle kaikkea onnea Safewardsin projektin johtajana. Mikäli haluat keskustella tästä ja jakaa kokemuksiasi muiden kanssa tarjolla on mahdollisuus keskusteluun implementointifoorumilla.