Als een persoon erg ontregeld is dan kan het moeilijk zijn om deze persoon te begeleiden. Het is een taak van de hulpverlener om de patiënt ondanks heftige wanen, hallucinaties, overactiviteit, agitatie en het overstuur raken te begeleiden in de slaap en ADL aspecten. In het verlengde zal moeten worden geïnvesteerd in het opbouwen van een therapeutische werkrelatie, het aanmoedigen van contacten tussen medepatiënten en het ondernemen van zinvolle bezigheden. Tegelijkertijd moeten hulpverleners ook zorgdragen voor adequate medicijn verstrekking, dat patiënten niet ongeoorloofd van de unit vertrekken, er tijdig teamgenoten van verschillende disciplines aan het werk kunnen met de patiënt, zorgen dat conflicten tussen patiënten onderling niet te hoog oplopen en dat zij zichzelf en anderen niet beschadigen. Vaak moet dit allemaal plaatsvinden in de context van een gedwongen opname bij patiënten die vaak op dat moment geen ziekte inzicht hebben en eigenlijk helemaal niet op de unit willen zijn.

Can also watch on youtube 40x40

Het bemoedigende woorden initiatief voorziet in een aantal opties om heftige confrontaties te voorkomen en manieren te vinden om te proberen samen te werken. Dit kan het team op de volgende manier vormgeven:

  1. Een boodschap op een ‘’dag poster’’ met de bemoedigende woorden tip van de dag en dit  dagelijks verversen.
  2. Ansichtkaarten met special hints en boodschappen die dienen als opbeurend gebaar.

Voor meer informatie kan volledige interventie beschrijving worden gedownload voor dat men hier écht mee aan de slag gaat (zie hieronder).

Download links to:

doc Volledig interventie beschrijving bemoedigende woorden

doc Voorbeelden bemoedigende woorden uitspraken

doc Nee zeggen ansicht kaart

doc Bemoedigende woorden doe niet zo

doc iemand vragen te stoppen ansicht kaart