Ontslag boodschappen

Veel patiënten zijn opgenomen in een depressieve toestand en zijn hier vaak hopeloos onder, soms is dit onderliggende gevoel gemaskeerd door woede of verzet tegen de opname. Er zijn vele manieren om patiënten te ondersteunen bij het hervinden van hoop, bijvoorbeeld door luisteren naar de zorgen van de patiënt en het hierbij coachen op maat. Deze interventie heeft als doel om hoop aan te wakkeren en solide boodschappen te geven over het doel en rendement van een psychiatrische opname. Op de dag van ontslag wordt elke patiënt de vraag gesteld of zij een ontslag kaart willen schrijven voor het prikbord voor andere patiënten. Deze patiënten worden uitgenodigd om te iets te melden wat ze waardeerde op de unit, iets over de hulpverleners en zaken die goed zijn gegaan tijdens hun verblijf. In het verlengde hiervan ook hun meest positieve advies aan medepatiënten. De ansicht kaarten worden beschikbaar gesteld door de unit en patiënt kiest er zelf een uit. Indien gewenst kan de hulpverleners iets samen met de patiënt schrijven op de ansicht kaart, vervolgens schrijft de patiënt zijn voornaam aan het einde van tekst. De kaart wordt dan vervolgens opgehangen op het “ontslag boodschappen” ergens op een zichtbare plek in de unit. Nieuwe patiënten kunnen hier hoop en inspiratie aan ontlenen.

Can also watch on youtube 40x40

Een uitgebreidere interventie beschrijving is hieronder te vinden.

Download links to:

doc Volledige interventie beschrijving ontslag boodschappen