Positieve communicatie

Achtergrond:

Verpleegkundige overdrachten zijn de spaarzame momenten waarin het verpleegkundige team onderling de bijzonderheden van elke patiënt op unit bespreekt. Zij hebben een cruciale organisatorische functie, om de volgende dienstdoende verpleegkundigen te informeren over typerende gedragsaspecten van patiënten, potentiele risico’s voor de patiënten zelf en anderen. In dit opzicht kan deze informatie soms een negatieve blik creëren over de patiënt.

In plaats van deze negatief georiënteerde tendens stellen wij voor dat er over iedere patiënt steeds iets positief wordt gezegd in de overdracht en dat als er moeilijk gedrag was een mogelijke psychologische verklaring hiervoor. Deze benadering vergroot de positievere waardering voor de patiënt en verminderd de kans op conflicten.

Beschrijving positief etiketteren:

Tijdens het overdragen dient de hulpverlener iets positief te noemen over een patiënt dat is opgevallen tijdens de dienst, ook worden positieve kwaliteiten van de patiënt nogmaals benadrukt. Als dit echt niet mogelijk is wordt in ieder geval iets positiefs genoemd over hoe de hulpverleners zijn omgegaan met het gedrag. In aansluiting hierop: als er toch stil moet worden gestaan bij moeilijk of explosief gedrag dan wordt ook gezocht naar de mogelijke psychosociale verklaring voor het vertoonde gedrag van de patiënt. Het document: “het begrijpen van het gedrag van de patiënt” kan worden gebruikt als hulpbron bij het benoemen van de psychologische verklaringen hiervoor.

Can also watch on youtube 40x40

Suggesties voor positieve feedback:

Onderzoekers adviseren om positieve prestaties uit het verleden (voor de opname of het debuut van psychiatrische ziektegeschiedenis) expliciet te benadrukken. Hierbij kan ook worden gedacht aan een reeks van zaken: positieve karaktereigenschap, een prestatie gezien tijdens de dienst, iets dat duidelijk is verbeterd, iets dat nu wel is geuit, het belangstelling tonen voor iets, het anders omgaan met zorgen en tegenslagen, zich inzetten voor een andere patiënt, iets waar iemand van heeft genoten, een bezoek of telefoontje dat goed is verlopen of hoe de patiënt iemand herkende en er waardering voor uitsprak.

Uit de groep ervaringsdeskundigen komen nog een aantal andere suggesties voor positieve feedback. Grijp zoveel mogelijk gelegenheden aan om gedrag positief te heretiketeren. Bijvoorbeeld: een patiënt doet een handstand midden in de huiskamer, benoem het perfecte evenwichtsgevoel.

Download links to:

doc Volledige interventie beschrijving postieve woorden