Wederzijdse verwachtingen

Bepaalde moeilijke gedragingen die door patiënten worden vertoond zijn deels te wijten uit onduidelijkheden van wat er van het gedrag op de unit wordt verwacht. Soms is e rook onvoldoende consistentie in het team betreft de verwachtingen naar patiënten toe. Dit soort vaagheden zijn erg lastig voor patienten die:

  • Verbrokkeld denken
  • Worden afgeleid door psychotische preoccupaties
  • Concentratie problemen hebben
  • Moeite hebben met het interpreteren van verbale en non verbale communicatie
  • Onderhevig zijn aan extreme emotionele pieken die hun interpretatie sterk kleuren
  • Een vertekend beeld hebben van de wereld om hen heen, vooral in termen van het omgaan met autoriteiten die mogelijk verwant hebben met ervaringen in de jeugd.

Verwachtingen werken nu eenmaal twee kanten op, hulpverleners hebben verwachtingen en patiënten verwachten dingen van hulpverleners. Het verhelderen van deze verwachtingen maakt het mogelijk dat patiënten worden gewezen op hun eigen verplichtingen en die van de hulpverleners.

De uitwisseling hiervan kan helpen bij structureren van gedachten, het omgaan met irritaties en frustratie. Een lager stress en angst niveau kunnen zorgen voor symptoom reductie en helpen de patiënt in het stabilisatie en herstel proces. Aangezien patiënten vaak huisregels verwerpelijk en infantiliserend vinden is het veel beter om te spreken van verwachtingen, richtlijnen of standaarden.

Can also watch on youtube 40x40

Stap 1, maak tijdens een teambijeenkomst een lijst van wederzijdse verwachtingen en bediscussieer dit vervolgens. Op deze pagina zijn onderaan diverse suggesties om te downloaden. Besluit als heel team welke verwachting er uiteindelijk worden opgenomen in de lijst. Op dit punt kan het team ook overwogen welke huidige regels mogelijk triviaal of overbodig zijn, bijvoorbeeld hoeveel thee of koffie iemand maximaal mag hebben.

Stap 2, organiseer een patiënt / staf vergadering, circuleer de lijst van suggesties en probeer overéén te komen welke verwachtingen wel en niet overeind blijven in de lijst. Probeer ook zo open mogelijk te zijn tegen de patiënt over de reden van bepaalde verwachtingen. Probeer ook de verwachting die onontkoombaar zijn vanuit de instelling of het management team. Aan het einde van deze vergadering moet de inhoud en rangschikking van de verwachting helder zijn en wordt er een manier gekozen om een plaatst te geven ergens aan de muur op een unit. Een suggestie om één van de voorbeelden te bewerken die men onderaan deze pagina kan downloaden. Hier kan ook een ontwerp vorm worden gekozen om het uit te printen en op te hangen op de muur.

Stap 3, werk de uiteindelijk de overeengekomen wederzijdse verwachtingen uit op papier in het format zoals getoond op deze pagina of in een eigen format (PowerPoint is hiervoor het meest geschikt. 

Stap 4, laat je wederzijdse verwachtingen poster printen als een gelamineerde poster naar eigen vormgeving en inhouden hang dit op één of meerdere zichtbare plekken in de unit. Kleinere print afdrukken kunnen bijvoorbeeld worden neergelegd in de slaapkamer of worden toegevoegd in welkom pakketten.

Stap 5, integreer de poster ook als onderdeel van het opname proces, neem dit ook actief door met nieuwe patiënten bij voorkeur meerdere malen per week en probeer te verifiëren of de patiënt de inhoud begrijpt.

Stap 6, kom terug op deze verwachtingen als patiënt moet worden afgestopt in bepaald gedrag of juist moet worden aangespoord worden om actiever te worden.

Stap 7moedig patiënten aan om hulpverleners aan te speken als ze denken dat zij ook niet voldoen aan de wederzijdse verwachtingen.

De documenten hieronder komen het beste uit de verf als ze professional kan worden uitgeprint door grafisch bedrijf, dus het is aan te raden om te bezien of dit door de instelling kan worden bekostigd of vind een manier hoe de kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. We raden aan om dit soort zoeken wel eerst uit te zoeken. Vertragingen in dit opzicht kunnen de motivatie om ermee aan de slag te gaan temperen.

We adviseren om de uitgebreide instructie eerst te downloaden alvorens écht deze interventie in te zetten.

Download links to:

doc Achtergrond wederzijdse verwachtingen vergaderingen

doc Voorbeeld 1 duidelijke wederzijdse verwachtingen

doc Voorbeeld 2 wederzijdse verwachtingen

doc Voorbeeld 3 wederzijdse verwachtingen

doc Araştırma Ekibinden Örnekler