Dodawanie otuchy

Pacjenci mogą reagować ze strachem lub gniewem po zdarzeniach lub epizodach na oddziale. Wydarzenia, takie jak przemoc, ucieczki, przyjmowanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, kłótnie i środki zapobiegawcze, takie jak przymus bezpośredni lub przymusowo podawane domięśniowo leki, mogą mieć wpływ na wszystkich na oddziale. Noce mogą być szczególnie przerażające dla pacjentów, szczególnie jeśli nie są oni przyzwyczajeni do środowiska, w którym dzielą sypialnię z innymi ludźmi, których nie znają, a choroba może sprawić, że są oni szczególnie wrażliwi na dodatkowe stresy. Pacjenci mogą budzić się w środku nocy, a potem leżąc i nie śpiąc, mogą sobie ze strachem wyobrażać, co mogło być jego przyczyną.

Reakcje te częściowo wyjaśniają, dlaczego jedno zdarzenie wywołuje kolejne, dlaczego jeśli wystąpi jeden znaczący incydent na oddziale, kolejny jest bardziej prawdopodobny. Ta interwencja ma na celu zmniejszenie ryzyka "zakażenia" między pacjentami poprzez złagodzenie lęków występujących w tych okolicznościach.

Obejrzyj także na youtube 40x40

Po wystąpieniu incydentu potencjalnie prowokującego niepokój na oddziale z każdym pacjentem powinno się porozmawiać, sam na sam lub w małych grupach, w celu zapytania o ich rozumienie tego, co się stało, jaki wpływ miało to na nich oraz żeby wyjaśnić im co się stało. Jeśli nie wszyscy pacjenci byli świadkami zdarzenia lub dowiedzieli się o tym w jakiś sposób, to można porozmawiać tylko z tymi, którzy coś wiedzą. Personel powinien w krótkim czasie zwiększyć wysiłki, aby być bardziej widocznym dla pacjentów i żeby być na oddziale z pacjentami, dużo chodząc po oddziale, obejmując całość oddziału, być zauważalnie czujnymi, nie w lękowy sposób (co mogłoby pogorszyć sytuację), ale w ciepły, troskliwy, nie negatywny emocjonalny sposób. Celem obecności, wyjaśniania i wsparcia personelu jest pozostawienie wszystkich z poczuciem bezpieczeństwa i ochrony.

Musisz pobrać i przeczytać pełny opis interwencji i zapoznać się z przykładami przed jej rozpoczęciem.

Do pobrania:

pdfPełny opis strategii „Dodawanie otuchy”

Masz jakieś pytania? Chcesz podzielić się z nami Twoim doświadczeniem ze stosowania tej strategii? Masz nowe pomysły, jak ją ulepszyć? Kliknij tutaj aby zobaczyć wcześniejsze komentarze lub podzielić się swoim.