Niektóre trudne i prowokujące  zachowania przejawiane przez pacjentów są spowodowane w części przez brak jasności jak powinni się zachować lub brak spójności pomiędzy personelem oddziału co do tych oczekiwań. Ta niejednoznaczność lub brak jasności jest szczególnie problematyczne dla pacjentów, którzy:

  • nie potrafią myśleć logicznie
  • są rozkojarzeni przez psychotyczne myślenie i zaabsorbowanie
  • mają problemy z koncentracją
  • mają problemy z interpretacją komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • ulegają silnym stanom emocjonalnym i nastrojom, które wpływają na percepcję i interpretację otaczającej ich rzeczywistości
  • mają zniekształcony obraz świata i innych, szczególnie osób posiadających władzę, być może w skutek poprzednich doświadczeń i wychowania.

Te oczekiwania działają w obie strony, i tak jak personel ma oczekiwania wobec pacjentów, pacjenci mają oczekiwania wobec personelu. Ustalenie tych relacji pozwala personelowi być konsekwentnym , a pacjentom zrozumieć wzajemne oczekiwania. Komunikacja pomiędzy pacjentami a personelem będzie łatwiejsza, a otoczenie społeczne ze zrozumieniem będzie wspierać pacjentów, żeby jaśniej myśleli i doświadczali mniej irytacji i frustracji. Mniejszy stres i poczucie niepokoju pomagają zredukować symptomy i wspierają proces leczenia.

Pacjenci postrzegają zasady jako dziecinne i trudne do przyjęcia. Dlatego lepiej mówić o oczekiwaniach, wytycznych i standardach

 

Obejrzyj także na youtube 40x40

Krok 1. Na spotkaniu personelu, omów podstawową listę wzajemnych oczekiwań zawartą w pełnym opisie, którą można ściągnąć z linku poniżej. Zdecyduj, co według całego personelu powinno być uwzględnione w całości, co powinno zostać dodane, co należy zmienić i jak. Na tym etapie personel powinien wspólnie rozważyć czy są reguły są banalne lub niepotrzebne- jak na przykład ograniczenia dostępności gorących napojów, ilu pacjentów może je mieć itd. Spytajcie siebie nawzajem: „Kim jesteśmy, żeby mówić „nie”, odmawiać”?

Krok 2. Zorganizuj spotkanie personelu z pacjentami, puść na nim listę sugestii i ustal z obecnymi na nim pacjentami co powinno być uwzględnione w zobowiązaniach personelu i pacjentów, a także które z nich są najważniejsze. Bądź przygotowany, aby podzielić się prawdziwymi powodami tych oczekiwań z pacjentami. Bądź przygotowany do określenia, które z nich są wymagane przez kadrę zarządzającą i bądź przygotowany do wyjaśnienia pacjentom jak mogą odwołać się od nich lub poprosić o zmianę tych wymagań. Na zakończenie spotkania uzgodnij ostateczną listę i jej zawartość,  wybierz format do wydrukowania. Możesz zmodyfikować lub pracować na  jednym z przykładów, które udostępniliśmy do pobrania.

Krok 3. Przepisz uzgodnioną wersję wzajemnych oczekiwań. Możesz zaprojektować zupełnie nowy format (zalecamy użycie PowerPointa) lub możesz usunąć zawartość jednego z naszych przykładów i zastąpić je wzajemnymi oczekiwaniami, które ustaliliście z personelem i pacjentami na twoim oddziale.

Krok 4. Wydrukuj wzajemne oczekiwania jako laminowany plakat na oddział stworzony według określonego wzoru z określoną treścią. Proszę zawiesić go w widocznym miejscu i publicznej przestrzeni, gdzie może być odczytany przez pacjentów i personel. Niektóre oddziały wolą mieć więcej niż jedną kopię. Mniejsze kopie można umieścić także w sypialniach pacjentów lub w pakietach powitalnych.

Krok 5. Używaj plakatów podczas procesu przyjmowania na oddział, omawiaj z nowymi pacjentami, być może kilka razy w pierwszym tygodniu ich pobytu na oddziale, upewniając się, że rozumieją ich treść.

Krok 6. Odwołuj się do tych oczekiwań, prosząc pacjentów, żeby zaprzestali pewnych zachowań lub prosząc ich, żeby coś zrobili.

Krok 7. Zachęcaj pacjentów, żeby razem z personelem odwoływali się do tych oczekiwań wtedy, gdy mają trudności z ich przestrzeganiem.

Oprócz dokumentów przedstawionych poniżej będziesz potrzebować drukarni, która będzie mogła wydrukować plakat oraz sposobu, w jaki Twoja instytucja może zamówić i za niego zapłacić. Alternatywnie wskaż, w jaki sposób organizacja może zwrócić Ci poniesione koszty. Uporządkuj te sprawy zanim zaczniesz wdrażać tą interwencję. Opóźnienia na późniejszym etapie mogą osłabić zapał do tej interwencji.

Musisz pobrać i przeczytać pełny opis interwencji i zapoznać się z przykładami przed jej rozpoczęciem.

 

Do pobrania:

pdf Pełny opis strategii „Jasne wzajemne oczekiwania”
pdfPrzykład 1
pdfPrzykład 2
pdfPrzykład 3
zipWzory

Masz jakieś pytania? Chcesz podzielić się z nami Twoim doświadczeniem ze stosowania tej strategii? Masz nowe pomysły, jak ją ulepszyć? Kliknij tutajaby zobaczyć wcześniejsze komentarze lub podzielić się swoim.