Metody wyciszające

Czasami jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy coś „gotuje się” w jednym z naszych pacjentów. Może być to jego wyraz twarzy, ton głosu, zgryźliwe odpowiedzi na zwykłe uwagi, niepokój, sposób oddychania, mowa ciała, kontakt wzrokowy (lub jego brak), sposób poruszania się po oddziale lub inne sygnały. Leki doraźne są skuteczną strategią, ale być może za łatwo i zbyt szybko sięgamy po nie jako rozwiązanie każdej sytuacji. Może lepiej byłoby czasem wykorzystać własny potencjał pacjenta i typowe mechanizmy radzenia sobie, aby pomóc mu się uspokoić.

Ta inicjatywa sugeruje szereg rozwiązań alternatywnych i zapewnia środki umożliwiające zastosowanie ich, jeśli to możliwe, u danego pacjenta.

Obejrzyj także na youtube 40x40

„Pudełko metod wyciszających” to pudełko ze sprzętami, które mogą być pomocne dla pacjenta, i które ten może użyć by obniżyć swój poziom pobudzenia i agresji.

Gdy  u pacjenta zostanie zauważone napięcie i/lub wzburzenie, lub okazuje on inne niepokojące oznaki, które mogą świadczyć o jego złości czy agresji, wówczas owo pudełko powinno być wprowadzone przed lekami doraźnymi. Należy prowadzić dziennik, aby notować który pacjent używa jakiego przedmiotu z wyposażenia i kiedy zostaje on zwrócony. Należy również wyjaśnić pacjentom, że przedmioty te należą do oddziału i są przez nich jedynie wypożyczane, nie stanowią zaś prezentów.

Musisz pobrać i przeczytać pełny opis interwencji i zapoznać się z przykładami przed jej rozpoczęciem.

Do pobrania:

pdfPełny opis strategii „Metody wyciszające”
pdfLista przedmiotów „Metod wyciszających”

Masz jakieś pytania? Chcesz podzielić się z nami Twoim doświadczeniem ze stosowania tej strategii? Masz nowe pomysły, jak ją ulepszyć? Kliknij tutaj aby zobaczyć wcześniejsze komentarze lub podzielić się swoim.