Resurser för att införa Safewards

  • TÄNK

    Att förstå Safewards-modellen och evidensbasen...

  • PLANERA

    Skapa planer för implementering och utvärdering. Skapa engagemang från personal, avdelningar och...

  • STARTA

    Omsätt planerna till verklighet på avdelningarna, låt personal och patienter få uppleva fördelarna!

Safewards stöder Starwards

starwards-logo

Återkoppling om Safewards