Resurser för att införa Safewards

  • TÄNK

    Att förstå Safewards-modellen och evidensbasen...

  • PLANERA

    Skapa planer för implementering och utvärdering. Skapa engagemang från personal, avdelningar och...

  • STARTA

    Omsätt planerna till verklighet på avdelningarna, låt personal och patienter få uppleva fördelarna!

MPIN Conference

Fay Ridgewell

Fay, of the Stafford Psychiatric Intensive Care Unit, agreed to share a presentation with Len Bowers at the Midlands Physical Intervention Network conference in Stafford yesterday. making her very first public presentation, Fay told the conference about how her ward was progressing with implementing the ten Safewards interventions.

 

Safewards stöder Starwards

starwards-logo

Återkoppling om Safewards