Resurser för att införa Safewards

  • TÄNK

    Att förstå Safewards-modellen och evidensbasen...

  • PLANERA

    Skapa planer för implementering och utvärdering. Skapa engagemang från personal, avdelningar och...

  • STARTA

    Omsätt planerna till verklighet på avdelningarna, låt personal och patienter få uppleva fördelarna!

News from Finland

Website to be translated into Finnish whilst Finnish wards implement Safewards

Safewards translation into Finnish is on the way! Hospital District of Helsinki and Uusimaa (work done by Päivi Soininen and Raija Kontio) has granted the project with 22 000 euros, which helps a lot in finalising the translation and in quality assurance. In addition, we hope that some of the active Finnish nurses could with this help visit UK Safewards units. Would anyone like to host them?

 

Safewards stöder Starwards

starwards-logo

Återkoppling om Safewards