Återskapa trygghet

Patienter kan reagera med rädsla eller ilska efter akuta händelser på avdelningen. Händelser som till exempel våld, att någon avviker från avdelningen, inläggning av patienter med svåra eller hotfulla beteenden, tvångsåtgärder som bältesläggning eller tvångsmedicinering kan påverka alla på avdelningen. Speciellt nätterna kan kännas skrämmande för vissa patienter, speciellt om de är ovana vid avdelningsmiljön och kanske ska dela rum med någon de inte känner. Det är också vanligt att den psykiska ohälsan bidrar till ytterligare stresskänslighet. Patienter kan vakna av skrik mitt i natten och kanske ligga och föreställa sig fantasibilder av vad som pågår på avdelningen.

Dessa reaktioner kan till viss del förklara varför en negativ händelse riskerar utlösa andra negativa händelser. Denna insats syftar till att minimera risken för att patienter ska föra över negativa känslor till varandra genom att minska ångesten som uppstår under dessa omständigheter.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Efter en händelse på avdelningen som kan upplevas som oroande och skrämmande ska personal prata med samtliga patienter som påverkats, antingen enskilt eller i små grupper för att fråga om deras förståelse av händelsen, vilken effekt den hade och ge en förklaring till vad som har hänt.

Om inte alla patienter har bevittnat händelsen eller hört talas om den på något sätt, så kan man prata med enbart de som gjort det. Efter en negativ händelse ska personalen vara väl synliga ute på avdelningen, se till att röra sig över hela avdelningen och observera hur läget är. Personalen ska förmedla lugn och omtanke till patienter på ett empatiskt och positivt sätt. Målet med personalens närvaro, deras förklaringar och stöd är att alla ska känna sig trygga på avdelningen.

Du behöver ladda ner och läsa insatsinstruktionen innan du börjar införa denna insats.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Återskapa trygghet

 

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.