Nedtrappning

Förfallen

Ibland blir patienter upprörda, arga, ledsna eller hamnar i kris med ökad risk för våld eller självskadebeteende. Många gånger kan stöd och samtal hjälpa personen att reglera sina känslor. Processen kallas ibland de-eskalering, men här kallas det för nedtrappning. Nästan all personal har någon slags träning i nedtrappning från utbildningar i att förebygga och hantera hot och våld, men ämnet täcks inte alltid på ett sätt som sammanfogar olika tekniker och sätter dem samman till en meningsfull helhet.

En affisch sätts upp som sammanfattar alla tekniker, från grundläggande till mer avancerade. Placera den i en del av avdelningen där medarbetarna rör sig, till exempel i personalrummet eller expeditionen. En personal med goda färdigheter i de-eskalering väljs ut som metodstödjare för Nedtrappning. Metodstödjaren tillbringar 10-15 minuter med den/dem som ska informeras för att gå igenom och förklara affischen och vad den innebär samt ge exempel från egen erfarenhet. Denne tillhandahåller även kompendiet ”Att hålla sig lugn, balanserad, vänlig och positiv gentemot patienter” som all personal bör läsa. Metodstödjaren uppmuntrar all personal att studera affischen regelbundet och erbjuder sig att svara om de har några frågor om insatsen.

 

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Du måste ladda ner och läsa hela insatsbeskrivningen innan implementering av insatsen.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Nedtrappning

pdfNedtrappning affisch

pdfKompendiet ”Att hålla sig lugn, balanserad, vänlig och positiv gentemot patienter”

pdfAffischgenomgång för insatsstödjare

pdfAtt förklara nedtrappningsaffischen för personal

 

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.