Positiv rapportering

Rapporterna har en avgörande funktion i arbetet genom att säkerställa att all personal som börjar ett nytt arbetspass vet vad som har hänt, vilka de huvudsakliga riskerna är, vilka nya patienter som har skrivits in och vad som behöver göras under det kommande skiftet.

Vid rapportering kan det ofta bli fokus på beteenden som varit svårhanterliga eller som utgör en risk för patienten själv eller för andra. På så sätt kan rapportering riskera att bidra till negativa uppfattningar om patienterna.

Insatsen är en motvikt till detta. Dels att något positivt sägs om varje patient vid varje rapport, dels när problematiska beteenden beskrivs, ska möjliga kunskapsbaserade psykologiska förklaringar till beteendet lyftas. Detta främjar en positiv inställning till patienterna och kan minska risken för konflikter.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Den som lämnar rapport säger något positivt om vad varje patient  gjort under skiftet eller belyser något positivt hos patienten. Om det inte är möjligt, kan något positivt sägas om hur personalen gett stöd till patienten eller på annat sätt visat en positiv inställning. I de fall då något svårhanterligt eller destruktivt beteende rapporteras skall en möjlig kunskapsbaserad psykologisk förklaring till patientens beteende lyftas. Dokumentet  ”Att förstå patientens problematiska beteende” kan vara en hjälp för att underbygga kunskapsbaserade förklaringar.

Du behöver ladda ner och läsa insatsinstruktionen innan du börjar införa denna insats.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Positiv rapportering

pdfDokumentet ”Att förstå patientens problematiska beteende” 

 

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.