Stöd vid svåra besked

Under vår tidigare forskning har vi sett att patienter som får svåra besked kan bli upprörda och impulsiva och att de kan lämna vården. Cirka en fjärdedel av avvikningarna berodde på missnöje med vården. Vissa patienter har ett långvarigt missnöje med psykiatrin. Andra patienter följde en impuls och lämnade vården efter att ha fått besked som de upplevde som jobbiga. Exempel på den typen av svåra besked kan vara nekad permission, nekad utskrivning eller beslut i förvaltningsrätten som upplevdes som negativa.

En annan konfliktgrund kan vara jobbiga besked hemifrån. Det kan vara stora händelser som dödsfall i familjen eller separation från en partner. Händelser som vräkning, inbrott, sjukdom i familjen eller problem med barnomsorg kan också skapa problem för patienterna. Den påfrestningen och den oron kan sedan visa sig på avdelningen genom att patienten blir lättirriterad eller aggressiv. Det kan leda till våldshändelser eller avvikning.

Denna insats kan göra så att vi upptäcker denna typ av händelser snabbt och att vi kan ha snabba sociala och psykiatriska insatser för att stödja patienten innan påfrestningarna leder till konflikter.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Var uppmärksam på händelser som kan skapa den här typen av starka affekter eller häftiga reaktioner. Ett sätt är att hela teamet på avdelningen samlas för att kunna ge det svåra beskedet på ett så medkännande sätt möjligt.  Ett annat sätt är att man försöker prata med patienten efter att det inträffat. Om du pratar med patienterna så är det lättare att veta vad som händer. Om du känner till patienten och patientens vanliga reaktioner så är det lättare att upptäcka förändringar.

Om det finns små tecken på oro eller nervositet så fråga vad det gäller. Det gäller särskilt om du vet att patienten har fått telefonsamtal eller haft besök.

Försök att hitta en lugn plats. Ge personen tid att uttrycka sig. Bekräfta personens frustration. Var medmänsklig och visa medkänsla kanske genom att erbjuda något att äta eller dricka. Var ärlig när du svarar på frågor. Ge patienten gott om tid, var uppmärksam och respektfull. Visa att du har förståelse för patientens oro. Det kan ske på enkla sätt som att ta ögonkontakt eller att fråga personen om vad som oroar. Det kan också vara att använda öppna frågor som ”Berätta mer för mig”.

Du behöver ladda ner och läsa insatsinstruktionen innan du börjar införa denna insats.

pdfFullständig insatsinstruktion för Stöd vid svåra besked

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.