Utskrivningshälsningar

Många patienter befinner sig i samband med inskrivning i ett tillstånd som präglas av bland annat nedstämdhet och hopplöshet inför sitt mående. Detta kan ibland visa sig som frustration, ilska och motvilja mot vården och vårdpersonalen. Det finns många sätt att stötta patienter till att känna hopp och meningsfullhet i vården, till exempel genom att uttrycka  empati och omtanke, tillgodose aktuella behov och lyssna till vad som oroar patienten.

Den här insatsen ger ytterligare ett sätt att förmedla hopp samt ge trovärdiga budskap om syftet och meningen med inläggningen.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

I samband med att det är dags för utskrivning tillfrågas patienter om de vill skriva en hälsning som sätts upp på ett anslag på avdelningen. Hälsningen ska syfta till att ge hopp, tröst och en positiv känsla. Det kan till exempel vara vad de gillade med avdelningen, personalen, aktiviteterna eller positiva och hjälpsamma råd. Patienter ska kunna välja bland ett antal kort att skriva på till exempel med en bild eller färg som patienten valt. En personal kan skriva kortet om det underlättar, men patienten bör tillfrågas om att skriva sitt förnamn själv i slutet av texten, så att de som är kvar på avdelningen vet att patienten är avsändaren.

Kortet sätts sen upp på det anslag som skapats för ändamålet, till exempel i form av ett träd. Personalen kan visa dessa Utskrivningshälsningar för nya patienter för att ge trygghet och öka känslan av hopp.

Du behöver ladda ner och läsa insatsinstruktionen innan du börjar införa denna insats.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Utskrivningshälsninga

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.