Planering och implementering

När du vill införa Safewards-insatser på er avdelning eller klinik, vad behöver du göra? Vad ska du tänka på först?

Naturligtvis är varje enhet unik, så vi kan inte ge dig en exakt lista över saker att göra, men se till att du har med allt som anges nedan. Vi rekommenderar också att du i huvudsak gör dem i den ordning vi föreslår nedan.

1. Ge tid för tidig planering

Bekanta dig med insatserna i Safewards. Ladda ner och läs all dokumentation och läs den noga. Titta på alla filmer. Se till att du vet exakt vad det handlar om. Bli inte för entusiastisk och ha för bråttom, utan tänk efter hur du vill göra.

2. Diskutera med dina kollegor

Föreslå för dina kollegor (chefer och medarbetare på enheten) att ni ska införa Safewards. På Safewards Sverige kan du hitta användbara presentationer på svenska. Det finns även en presentation på engelska av Safewardsmodellen med dess evidensbas. Ansträng dig för att engagera så många som möjligt i Safewards. Om du behöver andras tillstånd, se till att du får det i det här skedet. Även om du inte behöver tillstånd är det en bra idé att prata med alla som kan bli inblandade, inkludera alla yrkeskategorier som arbetar på enheten.

3. Säkra finansieringen

Safewards är inte dyrt, men det krävs lite pengar för utrustning och utskrifter. Det är egentligen inte möjligt att gå vidare utan detta, så du måste få tillgång till en budget och någon med befogenhet att lyfta medel från den budgeten. Vi uppskattar att du kommer att behöva mindre än 10 000 kronor per avdelning.

4a. Starta en konkret planering

Ange ett ungefärligt datum för när du tänker börja införa Safewards. Vi rekommenderar minst tre månaders planeringstid. Enhetschefen och personalen behöver bestämma hur de ska införa var och en av insatserna på sina enheter, och för att göra det behöver de titta på instruktionerna och filmerna för insatserna som finns på denna hemsida och på Safewards Sverige.

Enheten behöver bestämma vilka saker som kommer att finnas i Lugnande stöd-lådan, var affischen Gemensamma förväntningar ska placeras etc. Gå igenom var och en av de tio insatserna praktiskt tillsammans med personalen och tänk på vad som måste beslutas i förväg. Ordna så att du får utskrifter och hur du ska laminera den personliga informationen i mappen Lära känna varandra. Om du bestämmer dig för att ha en insatsstödjare för varje insats så kom överens i personalgruppen om vilka som ska vara stödjare för vilken insats.

4b. Se till att du har det material som behövs

Beställ det som behövs så snart du kan. För det mesta måste detta göras i förväg, till exempel när det gäller innehållet i Lugna lådan och mappen Lära känna varandra.

4c. Välj utvärderingsmetod

Det är inte obligatoriskt att utvärdera Safewards-insatserna. Vi vet att de fungerar på grund av resultaten från Safewards-studien. I den studien använde vi samma vetenskapliga metoder som har visat effektiviteten av läkemedel, antibiotika, kirurgiska standardtekniker etc. Vi genomför ju inte nya utvärderingar varje gång vi använder lugnande medicinering.

Om du bestämmer dig för att göra en egen utvärdering, se här för användbara metoder (insert link: \managers\Evaluation Methods_SWE] Beroende på vilken metod du väljer kan det finnas behov av ett etikgodkännande, och du behöver överväga hur datahantering ska ske, vem som ska analysera data och vem som ska skriva rapporter. Du kanske kan få tips och stöd i detta utvärderingsarbete från oss, om du vill göra det, kontakta oss (insert link: contact\contact_SWE).

Att gå vidare med att införa Safewards utan att besluta om en utvärderingsstrategi kan göra vissa utvärderingsmetoder omöjliga att använda. Om du bestämmer dig för att göra en egen utvärdering så är vi mycket angelägna om att du publicerar resultaten, oavsett om det är positiva eller negativa resultat.

5. Se över din införandeplan

När du har koll på införandeplanen för respektive insats, välj ett startdatum, vilket kan vara inom de närmaste veckorna. Ni kan skriva en plan för när de olika insatserna ska införas. Du kan införa en insats åt gången eller två eller tre samtidigt. Vi rekommenderar inte att du försöker starta alla insatser på en gång. Se till att den berörda enheten, all personal och särskilt metodstödjare och insatsstödjare vet vilken insats som börjar när. Informera all personal om denna införande- och tidsplan på enheten.

6a. Inför insatserna enligt införandeplanen

Du kan behöva ha regelbundna möten där personal eller chefer kan rapportera om sina framsteg och för att identifiera eventuella förseningar eller stopp som kan åtgärdas med hjälp av andra.

6b. Använd Safewards på internet samt Facebookgrupper

När du går vidare med införandet, så kan ni kommunicera med andra via följande Facebookgrupper.

På engelska: Safewards

På svenska: Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

I dessa grupper kan du även få råd från andra om att införa Safewards och hur man kan hantera olika problem som kan uppkomma.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.

6c. Genomför din utvärdering

Observera att för vissa metoder ska du börja samla in utvärderingsdata innan du börjar implementera Safewards-insatserna.

Vi önskar er all framgång med din projektledning för Safewards. Om du vill diskutera detta och dela kunskap med andra, gå till Facebookgrupperna om Safewards.