Kötü Haberleri Yumuşatma

Daha önceki araştırmalarımızda, bazı hastaların istenmeyen haberleri takiben öfke içinde ve düşüncesizce davrandıkları (tedaviyi bıraktıkları) bulunmuştur. Kaçan hastaların yaklaşık dörtte biri tedavilerini öfkeliyken bırakmıştır. Bunlardan bazılarının psikiyatri ile uzun süreli tatminsizlikleri vardır fakat diğerleri izin, taburcu edilme isteklerinin reddedilmesi ya da mahkemelerden olumsuz sonuçlar çıkması gibi istenmeyen haberler sonrası sinirli bir biçimde düşüncesizce bırakmışlardır.

Hasta evinden gelen kötü haber de hastanın çatışma yaşamasını hızlandırabilir. Bunun önemli örnekleri ailedeki birinin kaybı ya da birey için önemli olan biri ile ilişkinin sona ermesi olabilir. Fakat kiracılığın kaybı, hırsızlık, ailede hastalık ya da çocukla ilgili konular da hastalar için darbe olabilir. Sonuçta hastalarda oluşan stres ve sıkıntı, servislerde artan sinirlilik, saldırganlık, şiddet olayları ve kaçmalar üzerinde etkili olabilir.

Bu girişim bize böyle anları daha hızlı fark etmemize ve yaşanan sıkıntı çatışmaya dönüşmeden önce hasta için psikolojik ve sosyal desteğin sağlanmasında hızlı olmak için yardım eder.

Can also watch on youtube 40x40

Bu kızgın ya da üzgün tepkiler açığa çıkarabilen olayların farkında olun. Multidisipliner bir ekip ile birlikte kötü haber biçimlerini ifade şekillerini ve hastalara nasıl engel olunması gerektiğini çalışın. Hastalarla düzenli görüşmeler ve genel tavırları sayesinde ne olup bittiği hakkında farkındalığınızı sağlamayı sürdürün. Eğer sıkıntı, üzüntü ya da mutsuzluğun ufak bir belirtisini görürseniz, bir şey olup olmadığını sorunuz. Hastalarda yaşanan bu durum özellikle telefon görüşmeleri ya da ziyaretler sonrası yaşanmaktadır.

Sonrasında sakin bir yer bulun ve ona duygularını ifade etmesine izin verin, hayal kırıklıklarını kabul edin, empati gösterin, belki de bir dost gibi bir fincan çay ya da aparatif ikram edin. Tüm sorularını dürüstçe cevaplayın, dikkat ve zaman verin, saygı gösterin. Göz teması kurma, açık uçlu sorular sorma, kaygılarını açığa çıkarma gibi basit dinleme teknikleri ile onun için hazır olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Bu müdahaleyi uygulamaya başlamadan önce tam müdahale açıklamasını indirmeli ve okumalısınız.

doc Kötü Haberleri Yumuşatma Girişiminin Tanımlanması